Elin Carlsten Nilsson

Föreläsare inom psyksik ohälsa

Min vision

Det är inte rätt att människor, barn som vuxna, dagligen ska må dåligt på grund av psykisk ohälsa. Det är inte rätt att resurser inte sätts in mer för att förhindra detta dagligen växande problem. Det är inte rätt att det inte pratas mer om psykisk ohälsa. Min vision är att tack vare föreläsningar kunna få fler människor att prata öppet om psykisk ohälsa och att det blir mer accepterat, för som det är nu är inte rätt.

1,4M

svenskar har
besvär

25%

1 av 4 svenska kvinnor

33%

I åldern 16-24 lider

15%

1 av 6 svenska män

Om psykisk ohälsa

Idag lever drygt 20 % av alla barn i världen med någon typ av psykisk ohälsa. Varje år tar över 800 000 människor sitt eget liv. De senaste siffrorna från försäkringskassan visar även att mellan åren 2011 och 2016 ökade antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med osannolika 159 %. I statistiken är kvinnor överrepresenterade och år 2016 hade 48 % av alla sjukskrivna kvinnor en psykiatrisk diagnos

 

Your illness does not define you. Your strength and courage does.”

Kontakta mig

”Jag finns här för att inspirera och hjälpa till på din skola eller arbetsplats. Kontakta mig på nedanstående uppgifter för frågor och kostnadsförslag.”